Για ένα ολοκληρωμένο έρωτα, που έμεινε ανεκπλήρωτος …… Κι όμως είσαι εδώ…. κάθε στιγμή είσαι εδώ. Κι ας σε γεύτηκα μόνο μια φορά, μια μοναδική φορά, που ο χρόνος σταμάτησε στο εδώ και τότε. Στο