Εσωστρέφεια….για άλλους επιστροφή στον πυρήνα….για κάποιους Αυτισμός. Προέρχεται από την αρχαία Ελληνική λέξη Εαυτός, δηλαδή ο άνθρωπος που επιστρέφει στον εαυτό του. Στον πυρήνα του. Με απλά λόγια ο εσωστρεφής άνθρωπος. Χαρακτηρίζεται ως μια ψυχονευρωτική