Διακυβέρνηση Κοινωνιών Για να έχουμε καλή διακυβέρνηση των τόπων, θα πρέπει πρώτα, να σβήσουμε από το νου μας, όσα ξέρουμε ή όσα μας Δίδαξαν . Θα φανεί ίσως παράλογο, αυτή η προτροπή, αφού όσα μας

  Για να εφαρμοστεί ένα κοινό πολιτικό σύστημα που θα ορίζει την αρμονία της ανθρώπινης Φυλής, πρέπει πρώτα απ’ όλα οι ίδιοι οι άνθρωποι να είναι έτοιμοι να ζήσουν μέσα σε αυτό, γνωρίζοντας όχι μόνο τα δικαιώματα

Οι Εντολές, του Θείου, είναι αντίθετες με τις συνήθειες της ψυχής, που σμιλεύτηκε στην οντική νομοτέλεια. Όσοι όμως ομαλοποιήσουν την ροή των λογισμών τους, και ρύθμισαν τις πράξεις τους προς τα άλλα όντα, σύμφωνα με την