Διακυβέρνηση Κοινωνιών Για να έχουμε καλή διακυβέρνηση των τόπων, θα πρέπει πρώτα, να σβήσουμε από το νου μας, όσα ξέρουμε ή όσα μας Δίδαξαν . Θα φανεί ίσως παράλογο, αυτή η προτροπή, αφού όσα μας