Αγάπη άνευ όρων αλλά με Όρια; Τι σημαίνει αυτό; Ο κόσμος γύρω μας όταν μιλάει για την Αγάπη, τις περισσότερες φορές περικλείει μέσα της … την κατανόηση, την αποδοχή, την διαλλακτικότητα και την προσαρμοστικότητα του