Για να εφαρμοστεί ένα κοινό πολιτικό σύστημα που θα ορίζει την αρμονία της ανθρώπινης Φυλής, πρέπει πρώτα απ’ όλα οι ίδιοι οι άνθρωποι να είναι έτοιμοι να ζήσουν μέσα σε αυτό, γνωρίζοντας όχι μόνο τα δικαιώματα